سلام
امروز قصد دارم روش تزریق واکسن طیور رو به شما دوستان یاد بدم.
تزریق واکسن در طیور به ترتیب اولویت در 1-سینه یا 2-گردن یا 3-ران پرنده ها انجام میشود
ولی به دلیل اینکه بسیاری از شما خوانندگان عزیز این مطلب اشنایی وتبهر کافی برای تزریق به سینه را ندارید ودر صورت اشتباه در تزریق احتمال مرگ پرنده زیاد است از اموزش این روش صرف نظر میکنیم.

و اما 2 راه دیگر که احتمال خطر در انها کمتر است را به ترتیب راحتی انجام کار به شما اموزش میدهیم:

تزریق در ران:


این روش در طیور بزرگ جسه مثل مرغ،بوقلمون،قرقاول و... انجام میشود.

1-محل تزریق: به اندازه یک بند انگشت بالاتر از ساق پا وروی ران پرنده
به اندازه یک بند انگشت بالاتر از ساق پا وروی ران پرنده را انتخاب وپرهای روی ان قسمت را به وصیله دست کنار میزنیم تا بتوانیم به راحتی پوست را مشاهده کنیم.

توجه:در صورتی که تازه کار هستید برای راحتی بیشتر کار با استفاده از اب پرها را خیس کنید تا بهتر قابل کنترل باشند

2-نحوه تزریق:ابتدا کمی پوست را با دست به طرف بالا کشیده وسر سوزن را به صورت خوابیده اندکی زیر پوست برده وبه میزان 0/1 از دارو را زیر پوست تزریق کرده وسوزن را بیرون کشیده و دستتان را روی محل قرار داده وکمی صبر کنید تا دارو زیر پوست پخش شود ولی از پوست بیرون نریزد.

توجه:از تزریق دارو در گوشت پرنده جدأ خودداری کنید.تزریق در تمامی روش ها فقط وفقط زیر پوست انجام میگیرد.تزریق در گردن:


این روش در تمامی پرندگان قابل استفاده میباشد ولی نسبت به روش قبل نیاز به توجه بیشتری دارد.

1-محل تزریق: وسط گردن پرنده
وسط گردن پرنده را انتخاب وپرهای روی ان قسمت را به وصیله دست کنار میزنیم تا بتوانیم به راحتی پوست را مشاهده کنیم.


توجه:در صورتی که تازه کار هستید برای راحتی بیشتر کار با استفاده از اب پرها را خیس کنید تا بهتر قابل کنترل باشند.


2-نحوه تزریق: جوری سر وبدن پرنده را بادست محار میکنیم که در صورت انجام واکنش توسط پرنده هنگام تزریق سر سوزن به گوشت گردن پرنده اسیب نزده وباعث فلج گردن پرنده نشود.
سپس ابتدا کمی پوست را با دست به طرف بالا کشیده وسر سوزن را به صورت خوابیده اندکی زیر پوست برده وبه میزان 0/1 از دارو را زیر پوست تزریق کرده وسوزن را بیرون میکشید.توجه:از تزریق دارو در گوشت پرنده جدأ خودداری کنید.تزریق در تمامی روش ها فقط وفقط زیر پوست انجام میگیرد.

نویسنده:aligator
منبع:emruzi.com