1 – قبل از مصرف واكسن حتما بايد از سلامت گله اطمينان حاصل كرد .

2 – در روش آشاميدني لازمست آبخوري ها را با آب فاقد مواد ضد عفوني كاملا شسته و تميز كرد و تعداد آنها نيز كافي باشد و حتي المقدور تعدادي آبخوري اضافي در نظر گرفته شود .


3 – جهت رقيق نمودن واكسن لازمست از آب مقطر ، آب آشاميدني فاقد املاح ، كلر و مواد ضد عفوني كننده ديگر ، آب جوشيده سرد شده و يا سرم فيزيولوژي 5/8 درصد استفاده كرد و درجه حرارت آب مصرفي مي بايستي حدود 23 درجه سانتي گراد در نظر گرفته شود و ph آن برابر 7 باشد .

4 – قبل از محلول كردن واكسن طيور را به مدت 4 – 2 ساعت (بسته به سن و به فصل سال) تشنه نگهداريد

5 – آب محتوي واكسن مي بايد خنك (در فصول گرم از یخ در ابخوریها جهت سرد نگه داشتن اب استفاده کنید) و در عرض دو ساعت توسط طيور آشاميده شود .


6 – اضافه كردن شير خشك (بدون چربي) به نسبت 5/2-2 گرم در ليتر در آب مصرفي همچنين از شير معمولي بدون چربي يا كم چربي به نسبت 10-15 درصد مي توان استفاده كرد . اضافه كردن شير سبب حفظ و ماندگاري ويروس واكسن مي شود .


7 – جهت واكسيناسيون به طريقه قطره چشمي و يا تزريقي نياز به افراد آموزش ديده و به تعداد كافي مي باشد .


8 – جهت واكسيناسيون به طريقه آشنايي تجويز واكسن در طول ساعات سردتر روز بايد مورد نظر قرار گيرد .


9 – واكسن هاي كشته را قبل از مصرف و در خلال واكسيناسيون بخوبي تكان دهيد


10-در واکسیناسیون به روش تزیقی باید داروی واکسن زیر پوست تزریق شود نه درون گوشت.


12 – سر سوزن مورد استفاده بايد تميز و عاري از آلودگي باشد .


13-- فلاكن محتوي واكسن را قبل از مصرف مدتي در درجه حرارت اطاق نگهداشته سپس اقدام به واكسيناسيون نماييد.


14 – در روش اسپري مطمئن باشيد كه گله مورد نظر عاري از آلودگي مايكوپلاسمايي و ساير بيماري هاي تنفسي باشد .

گرد اورنده:aligator
منبع:emruzi.com