خیلی ازمردم ازتزئین کردن منزل به وسیله گیاهان سبز و با شکوه خوششان می آید. خیلی ها هم انواع طبیعی و زنده را به مدلهای مصنوعی ترجیح می دهند .

به هر حال نکته منفی این است که خیلی از این گیاهان برای گربه ها سمی هستند .گربه ها به شدت دوست دارند که گیاهان را بجوند .

پس اگر شما هم گیاهی از گیاهانی که در لیست زیر هستند دارید بهتر است که آنها را از یکدیگر دور نگهدارید ( گربه ها و گیاهان ) چون در اینصورت هر دو را میتوانید داشته باشید.

لیستی که در پایین پیوست شده لیستی از یک سری گیاهان است که می تواند برای گربه شما سمی و خطرناک باشد.البته این لیست کامل نیست و فقط تعدادی از گیاهان پر خطر نام برده شده اند .

گیاهان آپارتمانی

نام عمومی گیاه عوارض و بیماریها


گل نرگس

ناراحتی گوارشی مثل استفراغ و اسهال


آزالیا

غش ، عدم تعادل ، تشنج


کاکتوس

سوراخ شدن پوست و عفونت


Caladium

ناراحتی گوارشی مثل استفراغ و اسهال و مشکلات تنفسی


Creeping Charlie

گرفتگی عضلات گوارشی – درد معده و ناراحتی گوارشی


سوسن

مشکلات جدی سیستمی در کل بدن


دیفنباخیا

روی سیستم مرکزی اعصاب تاثیر دارد


پیچک

تحریک – اسهال - استفراغ


Mistletoe

مشکلات تنفسی و گوارشی


گل شیپوری

ناراحتی گوارشی مثل استفراغ و اسهال و مشکلات تنفسی


Poinsettia

مشکلات تنفسی و گوارشی