به گزارش خبرگزاری آریا،مرتضی شیر روز اظهار داشت: حسب گزارشات واصله مبنی بر نگهداری تعدادی گونۀ مختلف ازپرندگان و پستانداران در یکی از ویلا های شخصی در شهرستان طرقبه شاندیز، مأموران یگان حفاظت با اخذ مجوز قضایی به بازرسی از محل عنوان شده پرداختند.
وی افزود دراین بازرسی یک رأس بز وحشی ، یک رأس کل و سه قطعه کبک کشف و ضبط گردید.
شیرزور همچنین افزود: متأسفانه مالک ویلا درفاصله زمانی اخذ مجوز بازرسی موفق به فروش و خروج تعدادی از پرندگان وحشی وارداتی نموده بود که موضوع جهت یافتن مکان نگهداری این گونه ها به صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفته است.
وی ضمن اشاره به هدایت متهم به مراجع قضایی اظهار داشت : این سومین باغ وحش غیر مجاز شناسایی شده در شهرستان است که مالکین آن اقدام به خرید و فروش، عرضه، تکثیر و نگهداری حیات وحش می نمایند.
رئیس حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز گفت: از دو باغ وحش مکشوفه پیشین نیز تعداد 180 قطعه انواع پرندگان وحشی وارداتی و بومی و تعدادی از پستانداران کشف گردیده و این دو پرونده نیز در مراجع قضایی شهرستان در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه این شهرستان به دلیل شرایط خاص و استقرار تعداد زیادی از ویلاهای شخصی اهالی مشهد و دیگر شهرها به محلی جهت نگهداری حیات وحش بصورت موردی و یا مشابه باغ وحش مبدل گردیده یاد آورشد: به استناد ماده 7 ،بند ج ماده 10 و بند ه ماده 11 قانون شکار و صید، خرید، فروش، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و اجزای غیر بومی - حمل عرضه و فروش جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع می باشد.