چند ضربه به کاپوت ماشین بزنید

چون امکان داره مهمونای ناخوانده و کوچولو تو موتور ماشین خوابیده باشن و اتفاق بدی براشون بیفته


لطفا این عکس رو برای انسانیت به اشتراک بزارید