بال لاکی


نام علمی : Bombycilla Garrulusنام انگلیسی: Waxwing نام فارسی: بال لاکی


مشخصات ظاهری: این پرنده ، 18 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی پرو بال قهوه ای خاکستری، تاج برافراشته، گلوی سیاه و خط چشمی سیاه، که د رپس سر به هم می رسند، به آسانی شناخته می شود. پیشانی دارای نوار باریک قمز رنگ است که با رنگ قهوه ای تارک درهم آمیخته است.

روی بال ها و انتهای دمش خط زردی دیده می شود. سینه و زیر تنه خاکی، پایین بدن خاکستری، پرهای پوششی زیردم قرمز بلوطی و بال ها به طور مشخصی با نشانه های سفید و زرد دیده می شود. روی تک شاهپرهای ثانویه لکه ی لاکی و قرمزی دیده می شود. که د رپرنده ی نر بزگتر بوده و در پرنده ی ماده یا جوان به درستی مشخص نیست.

دمگاه خاکستر و روتنه هقوه ای است که به رنگ خاکستری پشت منتهی می شود. پرنده ی نابالغ فاقد رنگ سیاه گلو بوده و زیر تنه اش راه راه است. پروازش با شکوه و شبیه سار است، اما سرش بزرگتر دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده نرم و زنگ دار است و شبیه «سی رر»شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در میان درختان میوه دار، بوته های تمشک، اطراف پرچین ها و توتستان ها به سر می برد. در ایران، به صورت مهاجر و به تعداد اندک، در شمال شرق و جنوب ایران دیده می شود.

حفاظت: حفاظت ا زمحل های تولید مثل و آشیانه های این پرنده ضروری است.منبع:کویرها و بیابان های ایران