نبرد بچه فیل و کروکودیل(تصویر برگزیده فیگارو)
بخش بهترین عکسهای هفتگی نشریه فیگارو (مجله)، اولین تصویر منتخب شماره ۱۲ نوامبر خود را به تصویر ثبت شده توسط یک عکاس آماتور از صحنه نبرد و کشاکش یک بچه فیل کنجکاو و یک کروکودیل بالغ در پارک معروف کروگر آفریقای جنوبی اختصاص داده است.فیگارو به نقل از یک نویسنده کارشناس در امور محیط زیست مینویسد، این بچه فیل بازیگوش در پی تلاش این کروکودیل بالغ برای جذبش ، بیش از حد به او نزدیک میشود و کروکودیل در یک حرکت سریع خرطوم این فیل کوچک را گاز گرفته و میان دندانهای خود نگه میدارد تا فیل کوچک را از پا بیندازد، جوهان اپرمن، عکاس آماتور در توضیحات خود میافزاید، این بچه فیل کوچک،سرانجام پس از نبردی سنگین با این کروکودیل موفق به نجات خود شد.


منبع:http://animals-lover.*********.com