سکنه یک روستا در شرق چین از کشف یک لاک پشت دو سر در این منطقه خبر دادند.

رسانه‌های دولتی چین در گزارشی از کشف یک لاک پشت دو سر در منطقه «هفئی » در شرق این کشور خبر دادند.منبع :http://animals-lover.*********.com