محرم، ماه ایثار و از جان گذشتگی است! ماه عشق و شور و فریاد است! ماه آمیختن با خون و آمیختن عشق است.

فرا رسیدن ماه محرم را بر عاشقان اباعـبدالــلـه‌ الــحــســیــن‌(ع) تسلیت عرض می‌نمائیم.