سرما زدگی و یخزدگی

اگر سگ یا گربه مدت زمان زیادی در زیر برف وباران راه برود دچار این عارضه سرمازدگی میشود.

علایم:
1- لرزیدن حیوان

2- عدم خوردن غذا
3- سرفه کردن

روش درمان:
باید حیوان را فورا در جای گرم قرار داد و آن را ماساژ داد و به او چند روزی استراحت داد.

یخ زدگی:
وقتی حیوان زمان زیادی در برف بماند دچار یخ زدگی می شود.

علایم:
1- دست و پا و گوشها به رنگ قرمز کبود در می آید
2- حیوان سعی میکند نواحی سرما زده را لیس بزند
در صورت عدم درمان به موقع نواحی یخ زده دچار ترک و شقاق می شود.
اگر حیوان شما دچار سرمازدگی یا یخزدگی شد.

برای درمان یخ زدگی باید همانند سوختگی عمل کرد و محل هایی که دچار این عارضه شده اند را پانسمان نمود و با روغن ماهی مالش داد.