سلام سگ من شیتزو تریر 8ماهشه .تاریخ 1392/07/17 از خونه رفته بیرون دیگه پیداش نکردن منزل هم کرج فردیس بلوار تندرستی بوده هر کسی خبر داره لطفا با شماره زیر تماس بگیره مژدگانی هم میدم اسمش نانی نر هم هست رنگش هم کرم و سفیده 09124065278