دیده بان حقوق حیوانات
: اعضای مؤسسه کاوشگران حیات وحش پارت موفق به مشاهده و رکورد یک گونه گزارش نشده و کمیاب در خراسان جنوبی شدند.
آرش مودی در هنگام کاوش در رشته کوه باقران مشرف به شهر بیرجند موفق به عکاسی از «افعی سوسن» شد که از خانواده کلوبریده هاست و در مناطق کوهستانی – صخره ای زندگی می کند.

به گفته وی، افعی سوسن به طور معمول روزها را زیر سنگ ها می گذراند و شب ها در تاریکی هوا بیرون می آید و به شکار می پردازد.او با بیان این که افعی سوسن تا به حال فقط در مناطق غربی ایران و به طور معدود در مرکز کشور مشاهده شده است و هیچ اطلاعی از وجودش در طبیعت استان در دست نبود، می افزاید: این مار با بیش از یک متر طول، تخم گذار بوده و در ایران نادر است.