اين مراسم خنده‌دار که هرساله در آمريکا برگزار مي‌شود مراسمي است شبيه به هالووين که مردم حيوانات خانگي و سگ‌هاي خود را با لباس‌هاي عجيب و غريب به يک پارک مي‌برند و به نمايش مي‌گذارند.منبع:باشگاه خبر نگاران