پروانه سپيده رگ سياه


طبقه بندی فارسی : زیبا پروانگانطبقه بندی انگلیسی: Pieridaeنام فارسی: پروانه سپیده رگ سیاه

گزارش پراكندگي در ايران :
آذربايجان ، گيلان ، رشته كوه البرز، كوههاي كپه داغ ، لرستان خوزستان ، فارس و كرماناين پروانه براي اولين بار در ايران در سال 1211 هجري شمسي يعني اواخر سلطنت فتحعلي شاه قاجار توسط منتريس از ناحيه تالش جمع آوري و گزارش گرديد؛ شانزده سال بعد توسط كولار از شيراز گزارش شد .

امروزه مشخص شده كه اين پروانه در ايران داراي دو نژاد ( زير گونه ) است : يكي متعلق به شمال ايران مي باشد و ديگري در نواحي جنوبي زندگي مي كند .
نوزادان از انواع تيره گل سرخ مانند زالزالك و آلو تغذيه مي كنند . پروانه هاي بالغ در اواخر بهار ظاهر شده و از شهد گلها زندگي خويش را سپري مي كند.


منبع:کویرها و بیابان های ایران