پروانه نوک نارنجی


طبقه بندی فارسی : زیبا پروانگانطبقه بندی انگلیسی: Pieridaeنام فارسی: پروانه نوک نارنجی

گزارش پراكندگي در ايران :
گيلان ، مازندران ، زاگرسپراكندگي جغرافيايي اين پروانه از غرب اروپا ، آسيا تا كشور چين مي باشد و در ايران براي اولين بار 128 سال پيش ، توسط بينرت گزارش گرديد. محل پرواز اين پروانه زيبا گذرهاي پر گل و بوته هاي بين چمنزارها و همچنين اطراف جنگلها است . لاروها از گياهان تيره شب بو مانند خاكشير تغذيه مي كنند.


منبع:کویرها و بیابان های ایران