این شیر گرسنه که در باغ وحش استرالیا زندگی می‌کند وقتی که کبوتر داخل قفس او پرواز می‌کرد سعی کرد که پرنده را شکار کند اما این کبوتر به طور معجزه‌ آسایی از چنگال سلطان جنگل گریخت و شیر گرسنه فقط طعم کبوتر را چشید .