به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران به نقل از اسوشيتدپرس، موجودات فوق تا قبل از شناسايي و‌ آشنايي با قدرت هاي طبيعي آنان وجودشان دور از ذهن و در مواردي غير ممكن در تصورات انساني به شمار مي رفت.

چيتانس موجودي نرم تن با دندان هاي مغناطيسي است اين موجود چهره نداشته و در اعمال اقيانوس ها زندگي مي كند و قادر است سخت ترين چيزها با دندان هاي مغناطيسي خود خرد و نابود سازند.قورباغه مودار: اين دوزيست از طريق پاهاي خود مي تواند مانند انواع موجودات پستاندار و گوشخوار ديگر بدن قرباني خود را له و صرف وعده غذايي خود كند.مار افعي قادر است اشعه مادون قرمز را ببيند حتي در گودال، بنابر اين هيچ موجودي نمي تواند از ديد اين مار پنهان بماند مگر آنگه در داخل فريزر پنهان باشد.ماهي سالمون داراي حس مغناطيسي بسيار قدرتمندي است كه آن را قادر مي سازد تا به خانه اش هدايت شود.زنبورها با حس بي نظير خود قادرند تا ميدان الكتريكي ايجاد شده در گل را براي پيدا كردن گرده شناسايي كنند در واقع گل نوعي ميدان الكتريكي توليد مي كند كه زنبورها قادر به شناسايي آن ها هستند.
دو نوع از انواع ميگوها كه تمام رنگ ها را در بدن خود توليد مي كند از اشعه ماوراء بنفش و با سرعتي 80 كيلومتر در ساعت قادر به دويدن در كف اقيانوس هستند.ميگو جرقه زن كه با گرماي بدن خود قادر به ايجاد جرقه و شليك كردن در كف اقيانوس براي فراري دادن مهاجمان بكار مي گيرد هنگام ايجاد جرقه براي شليك دماي بدن اين ميگو برابر حرارت سطح خورشيد مي شود و قدرت آن مي تواند به 218 دسي بل برسد.نوعي هزارپا كه به اژدها معروف است و با شكليك سم قرباني خود را از پاي درمي آورد.خيار دريايي در اصل به نام مايع پرنده كه بدن خود را با باز و بسته كردن شكاف هاي موجود در بدنش حركت مي كند.


سوسك كود مي تواند بي شاز هزار برابر وزن خود را حمل كند.كك مي تواند 200 برابر طول بدن خود با پرش جابجا شود.سوسك بمب افكن مي تواند در يك واكنش شيميايي در بدن خود ايجاد يك بمب با سرعت جت هنگام خروج ايجاد كند و مهاجم را نابود سازد.مارمولك ها قادر به راه رفتن بر روي صاف ترين سطوح نظير شيشه با پاهاي مجهز به هزاران پرز است.مارمولك قادر به ايجاد دم از دست رفته خود است.ستاره دريايي از گونه نرم تنان كه با پنهان شدن طعمه خود را بدست مي آورد.مرغ چنگ قادر به تقليد هر نوع صدايي است و از خانواده گنجشك سانان است كه بيش از همه براي توانايي اش در تقليد صدا شناخته شده است اين پرنده صداهاي پيراموش را بازسازي مي كند مانند صداي دينگو، اره برقي، آلارم ماشين و حتي صداي بسته شدن دريچه دوربين عكاسي هنگام عكس گرفتن، گريه نوزاد و صداي صحبت انسان.اين پرنده قادر است به مدت 200 روز بدون توقف پرواز كند.پلاتي پيوس داراي حس ششم است و اين بدان معناست كه سيگنال هاي الكتريكي توليد شده درعضلات بدن قرباني خود را در آب حس كند.مارماهي الكتريكي قادر است شوكي الكتريكي برابر با 600 ولت را توليد كند كه براي حس كردن آن نيازي به حس ششم نيست.مارمولك شاخدار قادر است خون از چشم خود شليك كند.ده پا نرم تن دريايي كه استار استتار در اعمال اقيانوس است كه با نزديك شدن طعمه به شكل واقعي خود تبديل مي شود.اين هشت پا نيز به همان اندازه قادر به استتار در كف اقيانوس است.عروس دريايي كه زندگي جاودانه دارد و بارها و بارها قادر به جوان سازي خود است و چرخه زندگي خود را از اول آغاز كند.تارديگريد جانوار آبزي كوچكي كه با هشت پا كه به عنوان گونه اي از پيچيده ترين جانواران آبزي شناخته شده به طوري كه قادر به زندگي در دماي صفر مطلق مانند يخچال هاي قطبي با دماي نقطه جوش نظير چشمه هاي آب گرم جوشان و يا در برابر فشار عميق ترين اقيانوس ها و يا در خلاء خارج از جو زمين زنده بمانند.اين موجود عجيب برابر پرتوهاي خورشيدي،گاما، يوني به ميزاني چند صد برابر آنچه كه براي انسان كشنده است زنده بماند همچنين اين موجود مي تواند بدون آب و غذا حدود ده سال زندگي كند تا حدي كه ميزان آب بدنش به سه درصد برسد اين جانوران در خزه ها، گلسنگ ها زندگي مي كند و با ميكروسكوپ قابل رؤيت است.