دیده بان حقوق حیوانات: شکارچیان از این پس می توانند در استان البرز با پرداخت مبلغ ۱۲۰ هزار تومان ۴۰۰۰ گنجشک یا سار با تور بگیرند و بکشند؛ یعنی هر گنجشک یا سار ۳۰ تومان معادل ۳۰۰ ریال! رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: طرح صدور پروانه انتفاعی شکار سار و گنجشک با تور در این شهرستان آغاز شد. فردین حکیمی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: براساس دستور العمل صادره، پروانه انتفاعی با تور فقط برای شکار سار و گنجشک در اداره حفاظت محیط زیست کرج صادر می شود. وی اظهارداشت: فصل مجاز شکار این پرندگان و مدت اعتبار پروانه از تاریخ صدور تا پایان بهمن ماه امسال است و روزهای مجاز برای شکار سه روز آخر هفته یعنی روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه تعیین شده است. حکیمی افزود: بهای هر پروانه شکار یک میلیون و۲۰۰ هزار ریال است. وی تصریح کرد: تعداد مجاز شکار روزانه ۷۰ عد بوده و پروانه صادره نیز فقط در محدوده شکارگاه‌های آزاد استان صادر کننده پروانه (برابر تقسیمات کشوری) دارای اعتبار است. حکیمی افزود: فروش پرندگان شکار شده به صورت زنده ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی می شود. وی خاطرنشان کرد: شکارچیان گنجشک تنها مجاز به صید دو گونه گنجشک خانگی و گنجشک سینه سیاه هستند و صید سایر گونه ها ممنوع بود و مشمول پرداخت ضرر و زیان خواهد بود. وی تاکید کرد: دارنده پروانه موظف است تعداد پرندگان شکار شده در هر نوبت و همچنین درمجموع فصل را به اداره محیط زیست کرج اعلام کن