دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان سمنان با همت و تلاش محیط بانان شهرستان شاهرود در یک عملیات تعقیب و گریز موفق شدند در جنگل های اولنگ واقع در شمال شرق شهرستان شاهرود و غرب پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق ۳ نفر از شکارچیان متخلف را دستگیر و تحویل مقامات قضایی دهند.
گفتنی است از این شکارچیان که ۳ راس قوچ نیز شکار کرده بودند تعدادی ادوات شکار پیشرفته کشف و ضبط شد.