هر سال در مناطق روستايي ژاپن روستاييان با استفاده از ساقه‌هاي خشک شده غلات خود مجسمه‌هايي باورنکردني ساخته و به ديد عموم مي‌گذارند.