اين بچه گوريل که در پارک ملي ویرونگا واقع در رواندا زندگي مي‌کند، با حضور گردشگران شروع به حرکات آکروباتيک مي‌کند و بدون هيچ ترسي در مقابل گردشگران رفته و از درخت‌ها آويزان مي‌شود و نمايش برگزار مي‌کند. زيست شناسان مي‌گويند اين جز استعداد طبيعي گوريل‌هاست .