سلام
"جسی" سگ ماده از نژاد تریر--نیاز به جفت برای تولید مثل داره -از دوستانی که در محدوده تهران هستند لطفا تماس بگیرید-با تشکر 09392399378