کیمیا استیمول قوی برای طیور
سلام.تصویر که تواناییش رو ندارم ولی مشخصات کاملش اینه:
کیمیا استیمول قوی
موارد مصرف:بهبود کلیه پارامترهای تولید شامل سرعت رشد،ضریب تبدیل غذایی،و وزن گیری گله
-افزایش مقاومت بدن در برابر بیماریهای عفونی و استرس
-بهبود سیستم ایمنی قبل و بعد واکسیناسیون
-افزایش میزان باروری
ترکیبات:
ویتامینa
d3
e
b1
b2
b3
b5
b6
b12
h
k3
ال آسپارتیک
ال گلیسین
ال لیزین
ال هیستیدین
ال آرژنین
ال ایزولوسین
ال لوسین
ال تیروزین
ال فنیل آلانین
ال آلانین
ال سیستین
ال والین
دی ال متیونین
ال ترونین
ال سرین
ال گلوتامیک
ال پرولین
این ترکیبات روی جلدش هست گفتم که به صورت دقیق دارم آزمابشش میکنم بزودی نتیجه کامل رو به دوستان اعلام میکنم