*به نام خالق طبیعت *اندازه پرنده: >15 Cm


طبقه‌بندی علمی


فرمانروا:جانوران

شاخه: طنابداران

رده:پرندگان

راسته:غواص سانان-gaviiformes

تیره توکا-turdidae

نام انگلیسی : Hume’s Wheatear

نام فرانسوی : Traquet de Hume

نام علمی (لاتین) : Oenanthe alboniger


چطور پیدایش کنیم (مشخصات ظاهری):

۱۶/۵ سانتی متر . نر و ماده همشکل . چکچک بزرگی ست با سر ، قسمت بالای پشت و بالهای سیاه مایل به آبی براق . سینه ، شکم ، قسمت پایین پشت و دمگاه آن سفید خالص

است . پرنده نابالغ براق نیست و قسمتهای سیاه پروبالش اندکی مایل به قهوه‌ای ست و بسیار شبیه چکچک ابلق خاوری، اما اندکی بزرگتر با سر درشت تر است و راست تر می

نشیند. سر، گردن، بالای روتنه و بال ها سیاه شفاف و سفیدی پشت بیشتر است و تا وسط بال ها امتداد دارد.

زیستگاه :

این پرنده در دامنه ی صخره ها و تپه های سنگی با پوشش گیاهی اندکی به سر برده و در سوراخ ها و شکاف های درون صخره ها آشیانه می سازد . در ایران، به طور کلی، بومی و

فراوان است.تپه‌های سنگی بایر و دره‌های سنگی در نواحی کوهستانی به ندرت به دشت می آید بین سنگها لانه می سازد .


صدا : صدای این پرنده بلند و آهنگین و کوتاه ویکدست شنیده می شود.

پراکندگی :

چکچک سر سیاه از جمله پرندگان بومی ایران و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .

وضعیت حفاظتی چکچک سر سیاه:

هنوز برنامه حفاظتی خاصی برای این پرنده در نظر گرفته نشده است