پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در مناطق مرزی شهرستان کلات، نیروهای یگان محیط زیست به جستجوی منطقه پرداخته و پس از ۲۴ ساعت تلاش موفق به یافتن رد شکارچیان در منطقه سنگانه شدند.

متخلفین بعد از مشاهده مأمورین و با استفاده از تاریکی شب متواری شده و در این حین لاشه یا لاشه های احتمالی شکار را معدوم نمودند.
پس از مدتی تعقیب و گریز متخلفین دستگیر شده و با توجه به ادوات و آلات کشف شده (قنداق اسلحه شکاری، دوربین شکاری، ‌دوربین فاصله سنج، دو تیغه چاقو خون آلود همراه با پشم شکار) و تأیید مامورین یگان حفاظت که آثار خون و پشم متعلق به شکار گونه غالب منطقه یعنی قوچ و میش اوریال می باشد، پس از تشکیل پرونده و ارجاع به مقامات قضایی متخلف به شکار یک رأس قوچ وحشی محکوم گردید.