واقعا متاسفم صدف جان که نینای عزیزتو از دست دادای انشاالله خدا فندق عزیزتو برات نگه داره خیلی ناراحت شدم