دریاچه ولشت (سما)


نام انگلیسی: Valasht Lake نام فارسی : دریاچه ولشت


دریاچه ولشت در موقعیت جغرافیایی N363221 E511718 در استان مازندران واقع است. دریاچه بزرگ ولشت در استان مازندران،بخش کلاردشت و در ناحیه شمالی مرزآباد به فاصه 15 کیلومتر شمالی آن، درجنوبی شهرستان چالوس قراردارد.آب دریاچه ازطریق چشمه های زیرزمینی تامین شده ودرداخل کاسه بزرگی که اکثر زمین های آن را خاک های رانشی و فرسایشی تشکیل می دهد قرار دارد.

آبادی کوچک سماءسرکا،جلاجور، ولشت، ارزاودیمو در ارتفاعاتی بالاتر از دریاچه دور تا دور آن قرارگرفته اند.این دریاچه به واسطه قرارگرفتن در عمق دره ولشت از اطراف دید ندارد. انواع ماهی های مختلف ازجمله قزآلای درآن یافت می شود و در اطراف دریاچه درختانی نیز دیده می شود.و
لشت با وسعت ۱۵۰ هزار مترمربع و با ۲۰متر عمق، جز ۱۰ درياچه آب شيرين موجود در ايران به شمار مى آيد. حجم آب درياچه ولشت در حدود سه ميليون مترمكعب برآورد شده و به علت موقعيت ويژه و ممتاز آن، مامن برخى از گونه هاى پرندگان مهاجر، ماهى و ساير آبزيان است. به جز سماء كه دهكده اي ييلاقي است و زمستان ها خالي از سكنه ، نزديكترين روستاي پر جمعيت به ولشت ؛ روستاي نسار - با 4 كيلومتر فاصله و 200 خانوار جمعيت - و نزديكترين شهر به آن كلاردشت است.

آب ولشت از نزولات آسماني و چشمه هاي سر باز كرده در كف درياچه تأمين مي شود. آب ولشت سر ريز ندارد و با كم و زياد شدن مقدار آب ، سطح آن بالا و پايين مي رود. ولشت زمستان ها يخ مي زند و دماي محيط به راحتي تا 30- سانتي گراد مي رسد. درياچه ولشت و تمامي محيط اطراف آن حفاظت شده است و در ليست مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت از محيط زيست به ثبت رسيده است.
راه های دسترسی به دریاچه به جز مسیرهای پیاده رو ازطریق دوجاده می باشدکه عبارتنداز:1ـ ازجاده آسفالته مرزن آباد به حسن کیف که درکیلومتر15 به سمت راست منحرف شده. ازطریق ادامه یک جاده خاکی ودشوارباعبور ازآبادی کلنواز جناح جنوبی شرقی به دریاچه می رسیم.2ـدرمسیرمرزن آباد به سمت شمال رو به سوی چالوس چهارکیلومتر پس از مرزن آباد به سمت چپ جاده پیچیده از آنجا یک جاده آسفالته باطی 12کیلومتر ما را ازجناح جنوبی به دریاچه می رساند.

منبع:کويرها و بيابان هاي ايران