فیلوش


نام علمی : Anas Acutaنام انگلیسی: Pintail نام فارسی: فیلوش


مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 56 سانتی متر (بدون محاسبه ی پرهای مرکزی دم) طول دارد. در پرنده ی نر، پرهای مرکزی دم، بلند و باریک و در حدود 10 سانتی متر است. گردن کشیده، منقار بلند، بدن لاغر و دم بلند این پرنده به پرواز به خوبی نمایان است. در پرنده ی نر ، سرو گردن قهوه ای شکلاتی، سینه و شکم سفید، پهلوها خاکستری، منقار آبی تیره و روتنه خاکستری رنگ است، که شاهپرهای بالش خاکستری مایل به قهوه ای است.

پرنده ی ماده، شبیه ماده ی سایر اردک هاست. با این تفاوت که منقارش تیره، پر و بالش خاکستری تر و بدنش کشیده تر است. هر دو جنس ، در پرواز، در مقایسه با سایر اردک ها، گردن و دم بلندتر و بال های نوک تیزتری دارند. در پرنده ی نر؛ آینه ی بالی سبز است که حاشیه ی سفیدی دارد، اما دیده نمی شود. پرنده ای تیز پرواز است.

صدا: پرنده ی نر، صدای سوت مانند و آرامی دارد، اما پرنده ی ماده ، با حالت شیهه مانند ی «غار غار» می کند.

زیستگاه: این پرنده، در آب های شیرین و لب شور، باتلاق ها، برکه ها، سواحل دریاها و مصب های باتلاقی به سر می برد. در ایران، زمستان ها، به صورت مهاجر و اغلب در نواحی باتلاقی دیده می شود.

حفاظت: میزان شکار این پرنده، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

منبع:کويرها و بيابان هاي ايران