اين ميگوهاي جذاب زندگي خود را صرف حذف انگل از دهان ماهي‌ها مي‌كنند. اين پسر به تقليد از ماهي‌ها دندان‌هاي خود را در زير آب توسط اين ميگوي شگفت‌انگيز تميز مي‌كند.