جوزف دوئست عکاسی است که از میمون های ژاپنی ماکاکو عکسبرداری کرده است. این میمون ها با نام میمون های برفی هم شناخته میشوند . نگاه به زندگی این میمون ها سازگاری جانداران را با محیط به خوبی نشان میدهد.

این میمون ها در دما های پایین و هوای سرد زندگی میکنند و برای گرم کردن خود از چشمه های آب گرم در اطراف محل زندگی خود استفاده میکنند.