به گزارش سرویس علمی جام به نقل ازایسنا، از آنجایی که این روش از نانوذراتی استفاده کرده که در حال حاضر برای کاربری در انسان تائید شده‌اند، امید است که برای استخراج سلولهای بنیادی عصبی در درمان بیماریهای انسان همچون پارکینسون، هانتینگتون و ام‌اس نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

استخراج این سلولهای بنیادی عصبی از بیماران نیازمند می‌تواند از رد سیستم ایمنی جلوگیری کند اما برداشتن این سلولها آسان نیست. از این رو دانشمندان شیوه‌ای را ایجاد کرده‌اند که بطور ایمن این سلولها را که در حفره‌های مغزی موسوم به شکمچه‌های مغز قرار دارند، بیرون بکشند.

محققان نانوذرات مغناطیسی را با پادتن هایی پوشش دادند که به پروتئینهای موجود در سطح سلولهای بنیادی عصبی می‌چسبند. آنها سپس این نانوذرات را به شکمچه‌های جانبی مغز موش تزریق کردند. شش ساعت بعد پس از اتصال نانوذرات به سلولها، محققان از یک میدان مغناطیسی در اطراف سر موشها برای کنار هم قرار دادن سلولهای بنیادی استفاده کردند که سپس می‌توانستند آنها را با یک سرنگ از مغز بیرون بکشند.

این محققان پس از آزادسازی سلولهای بنیادی از نانوذرات دریافتند که می‌توانند آنها را در ظرف آزمایشگاهی پرورش دهند؛ به این معنی که سلولها در جریان این فرآیند آسیب ندیده بودند. این در حالیست که موشها چند ساعت پس از جراحی بدون هیچ اثر جانبی دوباره روی پای خود ایستادند.