ممنونم دوست عزیز
من قبل از بارگذاریشون 2بار حجمشونو نصف میکنمتا راحت تر رود بشه.
از این بیشتر اگه کم کنم حجمشو کیفیتش خیلی کم میشه