این پسر زیبای دو ماهه نیاز به سرپرست مهربان داره، دو هفته پیش در حالی که چشماش به شدت عفونت کرده از خیابان پیداش شده و الان کاملا درمان شده و کسی که سرپرستی و درمانش رو به عهده داشته بیشتر از این نمی تونه نگهش داره، لطفا کمک کنید که این کوچولو دوباره بی خانمان نشه،
09126959412 شبنم موحد زاده