به گزارش سرویس علمی جام، سایت دیلی میل در خبری به اولین مسابقه طناب کشی بین ببر و انسان که در روز جمعه در چین انجام شد پرداخت و نوشت: این اولین مسابقه طناب کشی بین انسان و ببر بوده است.در کیسه ای که به این طناب بسته شده بود یک مرغ زنده قرار داشت و این ببر جوان به هیچ وجه حاظر نبود که این نهار را از دست بدهد.