دوستان ممنون می شم این مطلب رو شیر کنید.
«امید» گربه ی فلجی هست که احتمال خوب شدن پاهاش به گفته ی دکترها 60 تا 70 درصد هست به شرطی که رسیدگی کافی بهش بشه، آب درمانی «همیوتراپی»، فیزیوتراپی، ماشاژ، گرم نگهه داشتن پاها و کلی انرژی مثبت...نزدیک یک ماه هست که پیش منه و من با همه ی مشکلات (سرکار رفتن و داشتن چند گربه ی مریض دیگه) و کمبود وقتی که دارم همه ی این کارهارو می کنم اما بازم دچار عذاب وجدان میشم چون اونطوری که باید نمیتونم بهش رسیدگی کنم، اگر کسی میتونه برای این بچه وقت بذاره تا دوباره زندگی کنه و روی پاهاش بایسته دریغ نکنه و با من تماس بگیره. 09195379691


مطلب اشتراکی است