این کوچولو تحت حمایت ما نیست. لطفاً برای کسب اطلاعات و قبول سرپرستی حتماً با شماره ای که در پست آمده تماس بگیرین. متأسفانه ما قادر نیستیم پاسخگوی کامنت های شما باشیم.تروخداااااااااا همگی شیر کنید
این بچه تا چند روز دیگه آواره میشه
این بچه تو خونه ی خود من به همراه برادر و خواهر های دیگش به دنیا اومد و وقتی 2 ماهش کامل شد واگذارش کردم به یه خانواده اما از بد روز گار شرایط بدی برای این خانواده به وجود اومده تا جائیکه مجبور شدن جابجا بشن و گفتن اگه به زودی این بچه رو نتونن واگذار کنن میندازن تو خیابون. خودم هم بخاطر تعداد زیاد گربه تو خونه ی خودم اگه این یکی رو هم اضافه کنم قطعا خودم و گربه هام آواره خواهیم شد چون پدرم تهدید کردن که اگه گربه هارو واگذار نکنم همه رو میندازه تو پارک و خیابون. تروخدااا هر کی میتونه ازآقا پوریا نگهداری کنه زود با این شماره تماس بگیره. اسم: پوریا- سن 6 ماه- واکسناشو کامل خورده - ضد انگل خورده - تو خونه بدنیا اومده - بسیااار مهربون و باهوشه "تهران" 09368504786