دانش و فناوری

یک محقق ایرانی ثابت کرد


گیاهان با سیگنالهای الکتریکی پیام می‌دهند


دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد براي اولين بار در مقاله خود ثابت کرد كه گياهان از سيگنالهاي الكتريكي براي انتقال پيام ويا فعال نمودن ژنهاي دفاعي استفاده مي كنند.به گزارش خبرگزاری مهر، سيد عليرضا موسوي، دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوزي كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد كه تحت راهنمايي دكتر فرج اله شهرياري احمدي و دكتر محمد رضا باسامي از اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد موفق به اخذ مدرك دوره كارشناسي ارشد خود شده بود ، با تداوم مطالعات و تحصيلات خود در مقطع دكتري دانشگاه لوزان سوئيس، ضمن اخذ مدرك دكتري خود از اين دانشگاه، براي اولين بار در دنيا ثابت کرد كه گياهان از سيگنالهاي الكتريكي براي انتقال پيام استفاده مي كنند.

براي مثال در هنگام حمله حشرات، گياه با توليد سيگنال الكتريكي باعث فعال شدن ژنهاي دفاعي در قسمتهاي ديگر گياه شده و گياه براي حملات بعدي آماده مي شوند تا خسارت را به حداقل برساند. ژنهاي مسئول در سيگنال الكتريكي در گياه نيز شناسايي شده اند.
اين ژنها كاركردي شبيه كانالهاي انتقال كلسيم در سيناپس هاي عصب ها دارند كه انتقال پيام الكتريكي از يك عصب به عصب ديگر را بر عهده دارند( در گياه سيستم عصبي مشابه انسان وجود ندارد) تصور مي شود ، سيستم انتقال پيام التريكي در گياه به سيستم انتقال الكتريكي در ماهيچه ها يا قلب شباهت بيشتري داشته باشد.

نتيجه اين تحقيقات و مقاله مذكور در يكي از نشريات معتبر علمي دنيا به نام نيچر (NATURE) به چاپ رسيده است كه اين رويداد جالب بدون شك يكي از افتخارات دانشگاه فردوسي مشهد به شمار مي آيد.

منبع:خبر گزاری مهر