این دخمل خانوم 8-9 ماهش بیشتر نیست.سالم سالم بدون رنگ خوردگی سفید یه دست.اسمش دیپسی هست :| البته تنها دلیلی که مجبورم واگذارش کنم اینکه جدیدا مامانم ناراحتی اعصاب گرفته و از دیپسی من دیگه میترسه.لطفا زود تر تماس بگیرید وگرنه میپره ها :دی
09124046909 حسامی