پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر وقوع شکار غیرمجاز، نیروهای یگان محیط زیست جاجرم با همکاری نیروی انتظامی، پس از دریافت حکم قضایی به بازرسی از منزل یک شکارچی غیرمجاز در حوزه شهرستان گرمه پرداختند.

مهندس هراتی رئیس اداره محیط زیست جاجرم در این باره گفت: در جریان این بازرسی مقداری گوشت قوچ وحشی، یک قبضه اسلحه کلاش ۱۱ تیر، یک قبضه اسلحه ۲ لول شکاری غیرمجاز، تعدادی فشنگ جنگی و شکاری کشف و ضبط و متخلف پس از تحویل به مراجع قضایی با قرار بازداشت موقت روانه زندان گردید.