سلام
دوستان من مکان برای نگه داری هرنوع حیوانی دارم یعنی هرچه قدر فکر کنید زمین و مکان سرپوشیده که بخواهید موجود هست
میخوام به عنوان یه شغل و با درامد خوب حیوانات پرورش بدم میشه راهنمای کنید پرورش چی خوبه که هم حساس نباشه و خوبم هم تولید مثل کنه و مهمتر قیمت و بازار خرید داشته باشه لطفا راهنمای کنید