چربیها بیشترین میزان کالري در میان مواد غذایی را دارا میباشند .
هر گرم چربی ٩ کالري دارد، در حالی که میزان کالري در هر گرم پروتئین یا هیدراتهاي کربن فقط ٤ کالري است .

کلیه تحقیقات و مطالعات و تجربیات نشان میدهند که هرچه میزان چربی در غذاهاي مصرفی روزمره بیشتر باشد، خطر ابتلا به بیماريهایی مانند سرطانهاي مختلف ، بیماريهاي قلبی ، اضافه وزن ، دیابت ، فشار خون ، اماس و سایر بیماريها نیز بالاتر است .


چربیها شامل چربیهاي اشباع و غیر اشباع هستند .
چربیهاي غیر اشباع خود شامل دو دستۀ مونو و پلی Monounsaturated و Polyunsaturated میباشند .
همۀ چربیها مقداري از این سه نوع چربی را در خود دارند ، هرچند میزان این چربیها در فراورده هاي غذایی مختلف متفاوت است .

چربیهاي اشباع بیشترین زیان را براي سلامتي دارند .

این چربیها به وفور در غذاهاي حیوانی یافت میشوند ، به همین دلیل است که مصرف مواد حیوانی ، خطر بیماريهاي قلبی و سرطان را بالا میبرد .


گیاهان به طور کلی داراي چربیهاي سالم غیر اشباع بوده ، میزان چربیهاي اشباع در انها بسیار کم یا هیچ است .
چربیها به طور کلی در ساختمان سلولی ، ساختن هورمونها در بدن ، سلامت پوست و مو و همچنین متابولیسم ویتامینهاي محلول در چربی مشارکت دارند .


براي تأمین چربی بدن ، نیازي به مصرف چربیها در غذاي روزمره نیست زیرا که بدن میتواند از اضافات هیدراتهاي کربن و پروتئینها چربی بسازد .


اما دو اسید چرب ضروري وجود دارند که بدن قادر به ساختن انها نبوده و باید توسط مواد غذایی مصرفی وارد بدن گردند .
این دو شامل الفالینولنیک اسید یا اسید چرب امگا٣ و لینولئیک اسید یا اسید چرب امگا٦ میباشند .
هر دوي این اسیدهاي چرب براي انجام اعمال حیاتی بدن ضروري بوده ، کمبود انها عوارض مختلفی از جمله اختلال در کار کبد و کلیه ، اختلال در سیستم ایمنی بدن و انرمالی ( ناراحتی ) هایی را در ساختمان پوست و مو به وجود می اورد .

اگرچه مصرف چربیها به طور کل و چربیهاي اشباع که در مواد حیوانی یافت میشوند بالاخص باعث ایجاد بیماريهاي قلبی ، سکته و سرطان میشود، ولی مصرف اسیدهاي چرب ضروري امگا٣ و امگا٦ براي سلامت قلب و جلوگیري از سکته هاي مغزي و تنظیم کار سیستم ایمنی بدن لازم است .


اسید هاي چرب امگا٦ به وفور در روغنهاي مایع مانند روغن دانه افتابگردان ، روغن ذرت و روغنهایی که براي تهیه غذاهاي بسته بندي شده و اماده استفاده میشود ، وجود دارد .
به همین دلیل میزان مصرف این روغن در عموم مردم بیشتر از حد دلخواه است .


حال انکه اسیدهاي چرب امگا٣ که در گیاهان ، لوبیاها، گردو و دانه کتان یافت میشود، به مقدار بسیار کمتري از حد دلخواه مصرف میگردد .


به عبارت دیگر، براي ایجاد شرایط مطلوب جهت انجام اعمال حیاتی بدن، باید نسبت خاص بین این دو اسید چرب برقرار باشد، در حالی که به دلیل فراوانی اسیدهاي چرب امگا٦ ، مصرف روزمره مردم از این اسید چرب چنانکه ذکر شد، بسیار بالاتر از حد مورد نیاز ان بوده ، باعث مختل کردن نسبت لازمي بین این دو اسید چرب شده ، در نتیجه بیماريهاي قلبی ، اختلال سیستم ایمنی ، اختلال در کارکرد اعمال حیاتی بدن و عوارض دیگر مشاهده میگردد .

بنابراین باید مصرف روغنهاي مایع موجود در سوپرمارکتها ، به عنوان مثال روغن ذرت مایع را کنار گذاشته ، براي تأمین این دو اسید چرب ضروري ، به میزان مورد نیاز و نسبت مناسب ، از منابع غذایي که محتوي میزان بیشتري از اسیدهاي چرب امگا٣ هستند ، مصرف نمود
.

منابع امگا ٣ :

گردو، شاهدانه ، بسیاري از سبزيها و میوه ها ، دانه ي چاي و بالاخره دانه کتان ، منابع امگا٣ میباشند .
شاهدانه یکی از بهترین منابع نوع کمیاب امگا٦ و همچنین امگا٣ است .

برخی از کارشناسان تغذیه ، مصرف مقادیر بالاي روغن دانه کتان را توصیه میکنند، اما این روغن فاقد ویتامینها ، مواد معدنی و فیبر موجود در دانۀ کتان بوده و همچنین مقدار کمی از فیتوکمیکال و فالونوئیدهاي موجود در دانه کتان را داراست ، بنابراین براي تأمین امگا٣ بدن ، مصرف دانه کتان سالمتر از مصرف روغن ان است .


برخی از پزشکان و دیگر کارشناسان سلامت ، مصرف ماهی را براي تأمین امگا٣ و در نتیجه جلوگیري از بیماريهاي قلبی توصیه میکنند .

اگرچه ماهی به دلیل مصرف جلبکها که قادر به تولید اسید هاي چرب امگا٣ میباشند ، منبع خوبی از این اسید چرب است ، اما متأسفانه مصرف ماهی به دلیل الودگيهاي شیمیایی و هورمونی فراوان ، میتواند یکی از مضرترین غذاها براي سلامتي بدن باشد .


ماهیها یکی از الودهترین منابع غذایی بشر به شمار میروند ، چه از نظر الودگیهاي شیمیایی مواد سرطان زایی نظیر " دي بی تی " یا " پی سی بی " و یا دیوکسین و جیوه و چه از نظر الودگی هاي میکروبي .

علاوه بر این، ماهیها داراي کلسترول و چربیهاي اشباع فراوان هستند که سلامت قلب را به خطر میاندازند .


ماهیها در حقیقت اسید چرب امگا٣ خود را از گیاهان دریایی- جلبکها- میسازند ، همان طور که انسان اسید چرب امگا ٣ خود را از گیاهان خشکی میتواند تأمین کند .


افسانه اینکه مصرف ماهی و روغن ان براي سلامت قلب مفید است ، توسط بررسی مشهور دارت ٢ ( رژیم غذایی و تست حمله قلبی مجدد ) کاملاً نفی گردیده است .


در این بررسی ثابت شد که بیماران قلبی با دردهاي سینه ( انژین ) که ماهی مصرف میکردند، هیچ گونه کاهشی در مرگ و میر انها مشاهده نشده و در کسانی که کپسول روغن ماهی میخوردند ، در حقیقت خطر ایست قلبی و مرگ ناگهانی افزایش یافت .

بنابراین توصیه این است که به طور کلی مصرف چربیها ، به خصوص چربیهاي اشباع که تنها در مواد حیوانی وجود دارند ( به استثناي دو محصول گیاهی نارگیل و هستۀ خرما ) را به حداقل کاهش داده ، به جاي ان با مصرف گیاهان شاهدانه ، دانه کتان ، لوبیاها و توفو ( پنیر سویا) نیاز بدن خود به اسیدهاي چرب ضروري امگا٣ و امگا٦ را بر اورده سازید و بدین وسیله سلامت قلب و سایر اعضاء بدن خود را تضمین نمایید .

بهترین منبع اسید چرب امگا٣ که نسبت به امگا٦ کمیابتر است ، چنانکه گفته شد : گردو، لوبیاها، شاهدانه ، دانه کتان و بسیاري از سبزيها و میوه ها و همچنین توفو میباشد .

از s.s