به آخرین مطلب نگهداری همستر یعنی بارداری در همستر رسیدیم....امیدوارم از موضوعات تا اینجا استفاده کرده باشین....مطلب بارداری همستر رو در این بخش ها ادامه میدم:
بخش دوم:فحلی همستر
http://mihanpet.ir/thread22580.html

بخش سوم:جفتگیری همستر
http://mihanpet.ir/thread23084.html

بخش چهارم:تشخیص بارداری همستر
http://mihanpet.ir/thread23134.html

بخش پنجم(قبل از زایمان همستر)
http://mihanpet.ir/thread24079.html

بخش ششم(زایمان همستر)
http://mihanpet.ir/thread29300.html

بخش هفتم(نوزادان-بلوغ نوزادان)..

امیدوارم خوندن این مطالب براتون مفید باشه..