پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: محیط بانان پارک ملی کلاه قاض ی در جریان گشت و کنترل دو نفر شکارچی غیرمجاز را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی نمودند.از متخلفین که از استان های همجوار به منطقه وارد شده بودند، لاشه یک رأس بز وحشی و یک قبضه اسلحه تک لول کشف و ضبط شد.