این گربه عروسکی ژاپنی از نژاد ایرانی (پرشین) است و به تازگی بر روی اینترنت و شبکه های اجتماعی مشهور شده است.

نام او اسنوپی است و مطمئنا با اولین نگاه عاشقش خواهید شد.
منبع:topnop.ir