كارل وارنر عكاس متولد ليور پول در انگلستان است.او مناظري خلق كرده است كه همگي فقط توسط انواع خوراكي ها ساخته شده اند .

انواع ميوه ها، سبزيجات ، قارچ ها ، پنير ها ، ماهي و ...وي با عكاسي از اين مناظرحيرت انگيز عكس هايش را در يك سري با عنوان مناظر غذايي منتشر كرده است.

منبع:topnop.ir