Rene Mesman عکاسی است که از این پرندگان آرایش شده عکس گرفته است،جالب است بدانید موی این پرندگان برای تبلیغ یک شامپو آرایش شده است !!

منبع:topnop.ir