بازم ممنون از همه دوستان...
مرسی مری جان،مریم جان،آقا پیمان،زهرا جان،یاسمین جان،مگی جان،حانیه جان،آقا کیوان و شادی خانم.{اگه کسی رو جا انداختم عذر میخوام}من و کندی از راه دور براتون بوس و انرژی میفرستیم.
خیلی ممنون.
قول میدم امشب ازش عکس بذارم
بچمو چشم زدن فک کنن:((