جکوی کایزرلینگ

نام علمی : teratoscincus scincusنام انگلیسی: common skink gecko نام فارسی: ججکوی کایزرلینگ
مشخصات:فلسهاي مدور و بزرگ ناحيه پشت بعد از شانه ها امتداد مي يابند، و اين فلسها نيمه نيمه رويهم قرار گرفته اند؛ 28 تا 34 فلس اطراف ناحيه مياني بدن.

رنگ آميزي: رنگ زمينه پشتي نقش دار با خاكستري روشن، زرد، نارنجي، سايه هاي مختلف قهوه اي؛ دو نوار طولي پهن قهوه اي تيره در زير بدن، اما تا دم امتداد ندارند و بريده بريده اند؛ پهلوها و شكم مايل به صورتي تا سفيد؛ جوانها زرد تيره تا نارنجي روشن با 4 تا 5 نوار عرضي دودي تا سياه روي بدن كه روي دم نيز همين نوارها را دارند.


زيستگاه: نواحي بياباني و نيمه بياباني خشك، در دشتهاي ماسه اي، شني و يا آميخته با سنگريزه و نمكي، ‌با پوشش گياهي اندك بوته اي و گياهان كوچك.

عادات و رفتار: فعاليت در شب؛ در عمق حفره هاي 15 تا 40 سانتيمتري كه خود حفر ميكنند، مخفي مي شوند و معمولاً دهانه حفره را بوسيله ماسه مسدود مي كنند؛ از حشراتي نظير قاب بالن، موريانه ها، بيدها و عنكبوتيان تغذيه مي كنند. اغلب در اواسط بهار يا اواخر پاييز تخمگذاري مي كنند ولي در مورد تخمگذاري آنها در تابستان نيز گزارشهايي وجود دارد.

پراكندگي جهاني: ايران تا قزاقستان، افغانستان تا چين، پاكستان، قطر، امارت، عمان.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 116 ميليمتر دم 76 ميليمتر.

ملاحظات: تمام نمونه هاي ايراني گزارش شده متعلق به زير گونه T.s.keyserlingii مي باشند. و خصوصيات ذكر شده فوق مربوط به اين زير گونه اند. طبق نظر Szczerbak and Golubev (1986) گونه Teratoscincus zarudnyi مترادف زير گونه T.s.keyserlingii است، Anderson (1999) نيز اين امر را پذيرفته است. محل نمونه تيپيك زير گونه T.s.keyserlingii از ايران، سر چاه واقع در استان خراسان مي باشد.


منبع:کويرها و بيابان هاي ايران