سلام
اگه براتون امکان داشته باشه که عقيمشون کنيد , من ميتونم از يکى يا دو تاشون نگهدارى کنم, البته من تهران زندگى نمى کنم