سرهنگ حمیدرضا خیلدار در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه علت حادثه هنوز مشخص نشده است، افزود: با کمک نیروهای ستاد مدیریت بحران استان، ارتش، سازمان جنگل‌ها و مراتع و یگان حفاظت محیط زیست استان گلستان و خراسان شمالی آتش سوزی این جنگل‌ها اطفاء شد.

وی ادامه داد: تا سه روز نیروها برای کنترل آتش سوزی احتمالی در این جنگل‌ها مستقر هستند چرا که زمانی که آتش سوی مهار می شود به معنای خاموش شدن آتش نیست و درختان هنوز به شکل ذغال و خاکستر هستند و ممکن است مجددا شعله ور شوند.

به گفته وی، یکصد هکتار از جنگل‌های گلستان طی این آتش سوزی سوخته‌اند.

منبع:زیست نیوز